Tutorial 03 - Mapy - základy DoomEditu (st 4) - MAXELL's HOME

ID-Tech4 » Tutorial 03 - Mapy - základy DoomEditu

Kapitoly lnku:
  1. Důležitá entita, kterou do mapy musíme vložit, nese název „info_player_start“. Tato entita specifikuje pozici, kde se hráč v mapě „narodí“, a úhel, kterým bude jeho pohled směřovat. Ke vložení startu zvolíme první místnost. Opět klikneme pravým tlačítkem myši ve 2D pohledu a z nabídky vybereme požadovanou entitu (viz obrázek č. 24). Následně vhodně upravíme její pozici – nesmí být vnořená do žádného brushe (obrázek č. 25). Úhel pohledu určíme obdobně jako úhel natočení dříve u statického modelu (obrázek č. 26).
obrazek
Obrázek č. 24
obrazek
Obrázek č. 25

  1. Závěrem si mapu uložíme a spustíme „dmap“ příkaz, kterým vytvoříme další potřebné soubory k hlavnímu MAP souboru. Tento příkaz je v DoomEditu v hlavní nabídce „BSP » BSP“ (viz obrázek č. 27). Po dokončení výpočtu můžeme DoomEdit zavřít a mapu vyzkoušet přímo ve hře. Spustíme Doom 3, otevřeme konzoli, zadáme příkaz „devmap nazev_mapy“ a potvrdíme klávesou „Enter“. Pokud jsme provedli vše správně, po chvilce načítaní se objevíme v naší mapě, kterou si nyní můžeme projít a pokochat se naším prvním dílem pro Doom 3 (obrázek č. 28).
obrazek
Obrázek č. 26
obrazek
Obrázek č. 27
obrazek
Obrázek č. 28 – screenshot mapy spuštěné ve hře

Mapy – shrnutí získaných informací

Po této kapitole by jsme měli být schopni vytvořit alespoň jednoduché mapy pro Doom 3. Prošli jsme si všechny základní a nejpoužívanější prvky ovládání DoomEditu. Umíme manipulovat s brushi. Používat nástroje jako Clipper, Edge a Vertex úpravy, vkládat entity, propojovat prostory… Tento editor obsahuje řadu dalších aspektů, které jsme neprobrali. Je tomu však záměrně, jedná o věcí méně používané nebo velice intuitivní. Pravidelnou prací v DoomEditu dostaneme ovládání pod kůži a na řadu věcí přijdeme v průběhu sami.

Získaných dovedností budeme v DoomEditu hojně využívat při tvorbě obsahu v dalších kapitolách. Je vhodné si předem vytvořit testovací mapu. V této jednoduché mapě (mnohdy postačí jedna dobře osvětlena místnost) budeme ladit naše materiály, zvuky, modely…

Navazující článek: Tutorial 04 - Materiály


Kapitoly lnku:
 Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! RSS
IP: 100.28.227.63 CuteNews.ru TC: