Tutorial 03 - Mapy - základy DoomEditu (st 2) - MAXELL's HOME

ID-Tech4 » Tutorial 03 - Mapy - základy DoomEditu

Kapitoly lnku:
  1. Nyní si ukážeme, jak zacházet s nástrojem zvaným „Clipper“, pomocí kterého můžeme ořezávat a půlit brushe. Vytvoříme si nový brush uvnitř místnosti a odřízneme jeho rohy – čímž získáme patku pro obelisk, na kterém vysvětlíme možnosti uprav brushů. Ve 2D pohledu se stále vybraným brushem stiskneme klávesu „X“ (aktivuje, deaktivuje Clipper, jinak lze aktivovat také trojúhelníkovou ikonou napravo od ikony Hollow). V tomto režimu určujeme body roviny, podle které se bude brush řezat. Na určení roviny jsou třeba tři body. Ve většině případů si však vystačíme se dvěma. Takto definujeme rovinu, která je kolmá k aktuálnímu 2D pohledu (viz obrázek č. 9). Část zvýrazněná žlutě označuje výslednou část po oříznutí. Pro přehození částí můžeme stisknout „Ctrl + Enter“. Pro aplikování oříznutí stiskneme „Enter“. Pokud si přejeme brush pouze rozdělit (zůstanou zachovány obě dvě části) pro rozříznutí stiskneme „Shift + Enter“.
obrazek
Obrázek č. 9
obrazek
Obrázek č. 10

  1. Další možnost, jak upravit tvar brushů, je manipulace s jejich hranami (edge – hrana) a vertexy (vertex – body určující vrcholy). Budeme pokračovat dále ve cvičné tvorbě jakéhosi členitého obelisku. Vytvoříme další brush, stiskneme klávesu „E“, kterou aktivujeme úpravu hran. Nyní jsme schopni hranami pohybovat  pomocí modrých bodů tažením myši (viz obrázek č. 10). Přejeme-li si upravit vertexy, stiskneme klávesu „V“. Tímto můžeme manipulovat s vertexy, které jsou představovány zelenými body (obrázek č. 11). V obou režimech editace můžeme body vybírat a přemisťovat jak ve 2D, tak 3D pohledu. Dokončíme obelisk (obrázek č. 12).
obrazek
Obrázek č. 11
obrazek
Obrázek č. 12

  1. Na obelisku si vyzkoušíme manipulaci s texturami. Přejeme-li si upravovat texturu na všech stranách brushe, provedeme klasické vybraní („Shift + levé tlačítko myši“). Pokud však potřebujeme upravit pouze některou ze stran, použijeme „Ctrl + Shift + levé tlačítko myši“, takto klikneme na požadované strany , čímž je vybereme. Nyní stiskneme klávesu „S“, která aktivuje Surface editor (obrázek č. 13). Tento editor slouží k úpravě způsobu, jakým jsou na brushe nanášeny textury. Zvolíme např. tlačítko „Fit“, které danou texturu nalícuje na rozměr strany. Použitou texturu spolu s jejími vlastnostmi nanesení lze kopírovat tak, že vybereme stranu, která bude předlohou, a pak aplikujeme tuto předlohu na další požadované strany pomocí „Ctrl + Shift + prostřední tlačítko myši“. Dokončený obelisk si zkusíme duplikovat. Vybereme všechny jeho části a stiskneme „mezerník“, nově vybraný duplikát se objeví přímo vedle originálu. Umístíme jej dále od původního obelisku a zkontrolujeme, zda je umístěn správně ve všech pohledech (obrázek č. 14). Objekty lze také kopírovat pomocí „Ctrl + C“, následně kopii vložit „Ctrl + V“.
obrazek
Obrázek č. 13
obrazek
Obrázek č. 14

  1. Jakmile jsme se naučili pracovat s Clipperem, upravovat hrany a vertexy, upravit nanášení textur, můžeme přejít dále. Vytvoříme opodál druhou místnost, obě místnosti pak propojíme chodbou (obrázek č. 15). Při tvorbě nové místnosti postupujeme analogický jako při tvorbě místnosti první. Ke spojení obou místností chodbou vyřízneme (pomocí Clipperu) do styčných stěn otvory (viz obrázek č. 16). Nezapomeneme přitom na malý brush v podlaze, kterým docílíme její celistvosti.
obrazek
Obrázek č. 15
obrazek
Obrázek č. 16


Kapitoly lnku:
 Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! RSS
IP: 44.200.27.215 CuteNews.ru TC: