Tutorial 05 - Sound shaders - MAXELL's HOME

ID-Tech4 » Tutorial 05 - Sound shaders

Chapters:

Zvuky (sound shadery)

Novinkou oproti starším enginům od id Softwaru jsou také „sound shadery“, což je obdoba materiálů u bitmap, zde můžeme mluvit o „zvukových materiálech“. Něco málo jsme se již dozvěděli při představení zvukového editoru v kapitole Nástroje a editory. Nyní si objasníme další věci a především si ukážeme praktický postup, jak si vytvořit vlastní sound shader a jak jej umístit do prostředí mapy.

Chování zvukového efektu v mapě si nejlépe vysvětlíme na následující ukázce jednoduchého sound shaderu. Všimněme si, že všechny definice v id Tech 4 mají podobnou syntaxi. Jako obvykle si význam klíčových slov vysvětlíme přímo v definici, formou vepsaných komentářů.

zvuky_vesnice	//název sound shaderu
{
	minDistance	10	//velikost centra zvuku s plnou hlasitostí
	maxDistance	64	//vzdálenost do které je zvuk slyšet
	no_occlusion	//zvuk je slyšet skrz zavřené dveře apod.
	volume	5	//hlasitost v centru zvuku
	no_dups		//nezahraje stejný zvuk 2x po sobě


	sound/moje_zvuky/vesnice/zvuk_01.wav //varianty zvuku které
	sound/moje_zvuky/vesnice/zvuk_02.wav //engine přehrává náhodně
	sound/moje_zvuky/vesnice/zvuk_03.wav	
	sound/moje_zvuky/vesnice/zvuk_04.wav
	sound/moje_zvuky/vesnice/zvuk_05.wav
}

Pro lepší představu chovaní zvuku v mapě se podívejme na obrázek č. 39, podle kterého můžeme jasně vidět, co přesně ovlivňují atributy „minDistance“ a „maxDistance“. Velikost centra zvuku je určená pomocí hodnoty u „minDistance“, zde má zvuk plnou hlasitost, v našem případe „volume 5“. Směrem pryč od centra ke vzdálenosti „maxDistance“ zvuk slábne, až za touto vzdálenosti není slyšet vůbec.

sound shader
Obrázek č. 39 – ilustrace hlasitosti zvukového efektu v herním prostředíChapters:
 Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! RSS
IP: 100.28.227.63 CuteNews.ru TC: