Tutorial 02 - Nástroje a editory (st 2) - MAXELL's HOME

ID-Tech4 » Tutorial 02 - Nástroje a editory

Kapitoly lnku:

Druhý způsob spočívá v použití parametrů při spouštění „Doom3.exe“. Tento způsob je vhodný především při častém užívání editorů a ušetří nám zadávání neustále stejných příkazů. Dále si ukážeme, jak si vytvořit zástupce spouštěcího souboru s parametry.

  1. Na ploše (nebo kdekoli jinde) si vytvoříme zástupce souboru „Doom3.exe“.
  2. U tohoto zástupce v nabídce pod pravým tlačítkem myši zvolíme „Vlastnosti“.
  3. Přejdeme na záložku „Zástupce“, kde upravíme obsah políčka „Cíl“. V tomto políčku se při standardní instalaci nachází odlišná cesta, pro demonstrační účely však použijeme následujícího zkráceného zápisu.

"C:Doom3Doom3.exe"

Po doplnění cesty k souboru o spouštěcí parametry bude obsah políčka vypadat například následovně.

"C:Doom3Doom3.exe" +set r_fullscreen 0 +editor

  1. Pak již změněný obsah potvrdíme kliknutím na tlačítko „OK“.

Po objasnění možných způsobů spouštění editorů přejdeme přímo k jejich výčtu. Editory si uvedeme podle příkazů, které daný editor spouští. Rovněž si uvedeme jejich hlavní funkce spolu se základním ovládáním.

editPDAs

V Doom 3 má hráč k dispozici PDA, na kterém v průběhu hry sleduje různé informace. EditPDAs je velice jednoduchý editor sloužící k tvorbě a úpravě PDA obsahu (pouze emaily, editor není dokončen pro práci s audio a videa záznamy). Po spuštění příkazu „editPDAs“ se nám objeví klasické systémové okno. Vlevo je seznam PDA položek, vpravo pak políčka pro vložení a úpravu informací. Pokud je tlačítko „Save“ šedivé, značí to, že do upravovaného souboru nemáme právo zapisovat a nebo je uložen v pk4 souboru.

editGUIs

Engine obsahuje důmyslný systém pro grafická uživatelská rozhraní. Tvorba takových rozhraní jako je samotné menu v Doom 3 nebo těch na obrazovkách terminálů v mapách je náročná. Proto spřátelená společnost Raven Software vyvinula tento editor pro tvorbu jednodušších GUI (graphical user interface neboli grafické uživatelské rozhraní).

Spustíme-li editGUIs, zobrazí se systémové okno. V levé horní částí máme typickou nabídku (File, Edit, View…) a další položky, ke kterým se můžeme rovněž dostat kliknutím na pravé tlačítko myši na pozadí otevřeného GUI editoru. V hlavním okně GUI editoru jsou obsažena okna menší, a sice „Transformer“, „Properties“ a „Navigator“. První uvedené okno zobrazuje XY souřadnice označeného GUI elementu a jeho rozměry, hodnoty lze skrze toto okno upravovat. Druhé okno, „Properties“, udává přehled vlastností aktuálně označeného elementu, lze je rovněž přímo editovat. A poslední okno je nazvané „Navigator“, to je asi nejdůležitější. Nejenže obsahuje celý strom elementů obsažených v otevřeném GUI, ale také nabízí jejích dočasné skrytí a přehlednou úpravu.

editDecls

Tento editor slouží k prohlížení, tvorbě a úpravě veškerých deklarací ve hře. Při spuštění se otevře okno se stromovým seznamem všech deklarací. Otevření deklarace provedeme dvojklikem na vybranou položku a nebo stisknutím tlačítka „Edit“ ve spodní časti okna. Poté se objeví nové okno s danou deklarací, která má barevně zvýrazněnou syntaxi. Užitečné je tlačítko „Test“ v levé spodní časti okna, které při aktivaci zkontroluje, zda máme uzavřeny všechny uvozovky a závorky.

Tip: Pokud si přejeme upravit skripty, tak k tomuto účelu použijeme „Script Editor“. Tento editor však nespustíme příkazem „editScripts“ jako obvykle. Namísto toho použijeme příkaz „editDecls“ a ze seznamu deklarací vybereme větev „scripts/“. Požadovaný skript vybereme a otevřeme dvojklikem – automaticky  se nám pak skript otevře v novém okně Script editoru.


Kapitoly lnku:
 Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! RSS
IP: 100.28.227.63 CuteNews.ru TC: