Tutorial 02 - Nástroje a editory - MAXELL's HOME

ID-Tech4 » Tutorial 02 - Nástroje a editory

Kapitoly lnku:

Nástroje a editory

V této kapitole si projdeme výčet nástrojů a editorů, které budeme při tvorbě obsahu používat. Zahrnuty jsou zde jak editory přímo integrované v herním enginu, tak i nástroje třetích stran. O všech si něco málo řekneme, podrobnější informace se dozvíme v průběhu tvorby v dalších kapitolách.

Poznámka: Při tvorbě těchto tutoriálů jsem čerpal z webů www.iddevnet.com, www.modwiki.net, diskusního fóra www.doom3world.org a v neposlední řadě z vlastních zkušeností.

Adobe Photoshop

Velice známý a mezi profesionály hojně používaný program. Jedná se o dvourozměrný grafický editor s řadou užitečných funkcí. My jej budeme používat převážně k tvorbě a úpravě textur. Při práci však můžeme využívat i jiné podobné programy podle toho, který nám nejlépe vyhovuje (Paint Shop Pro, Gimp…).

Autodesk Maya

Neméně známý 3D program. Všeobecně oblíbený zejména mezi animátory. My jej však budeme používat nejen při animovaní, ale také při tvorbě trojrozměrných objektů a postav. Pro převod animovaných modelů do hry je zapotřebí mít starší verze Maye, konkrétně verze 4.5, 5.0 nebo 6.0.

Pixologic ZBrush

ZBrush je poměrně novým nástrojem, poprvé byl veřejnosti představen v roce 1999, jeho demoverze však byla vydaná až v roce 2002. Kombinuje v sobě to nejlepší z 2D a 3D grafických editorů. Modelovaní prostorových objektů zde probíhá v podobě kreslení nebo přesněji „sochání“. Tento nástroj umožňuje vytvořit velice detailní objekty, které zde můžeme také otexturovat apod. Při tvorbě obsahu pro id Tech 4 engine budeme ZBrush hlavně využívat pro vytvoření detailních modelů (tzv. „high detail models“, někdy také nazývané „nextgen models“). Základní ovládání a potřebné dovednosti pro tento nástroj se naučíme později při ukázce převodu modelu postavy. Zkušební verze ZBrush lze získat na domovské stránce.

web: www.pixologic.com

Crazybump

Je malý, ale velice užitečný nástroj pro tvorbu normalmap a manipulaci s nimi. Pomocí programu CrazyBump jsme schopni vytvořit velice kvalitní normalmapy přímo z digitálních fotografií. Dále máme možnosti vytvoření i dalších bitmap jako jsou např. specularmapy, displacementmapy, fake occlusionmapy… Při naší činnosti budeme tento nástroj používat zejména pro vytváření normalmap pro herní textury a případně pro úpravu již existujících normalmap z programu ZBrush. Demoverzi CrazyBump lze získat na domovské stránce.

web: www.crazybump.com

id Tech 4 editory

Na rozdíl od většiny ostatních enginů id Tech 4 obsahuje integrované editory. Tyto editory jsou v jednotném spouštěcím souboru „Doom3.exe“, a proto je můžeme pomocí příkazů vyvolat přímo v běžící hře. V enginu jsou vestavěny různé druhy editorů. Projdeme si je postupně všechny a vysvětlíme si, jak daný editor spustit a ovládat.

Editory můžeme vyvolat dvojím způsobem. Prvním způsobem je spuštění příkazem z konzole. To učiníme následovně.

  1. Spustíme „Doom3.exe“.
  2. Otevřeme konzoli stiskem klávesy „~“, kterou najdeme pod klávesou „Esc“. Pokud se konzole neotevře, současně stiskneme „levý Ctrl + levý Alt + ~“.
  3. Do příkazového řádku konzole pak zadáváme příkazy.

Tip: Podobně jako v linuxových terminálech je i zde možno necelé příkazy a proměnné dokončovat stiskem klávesy „Tab“. Napíšeme-li v konzoli „noc“ a stiskneme „Tab“, tento příkaz se automaticky doplní na „noclip“ (příkaz pro „procházení zdmi“ v mapě). Pokud existuje více příkazů/proměnných začínajících stejně, engine nám při stisku klávesy „Tab“ všechny vypíše. Při dalších stiscích klávesy „Tab“ engine doplňuje nedokončený příkaz nebo proměnnou postupně podle vypsaného seznamu.


Kapitoly lnku:
 Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! RSS
IP: 100.28.227.63 CuteNews.ru TC: