(st 2) - MAXELL's HOME

Kapitoly lnku:

Práce s křivkovými objekty (tzv. patch)

Interní název Klávesová zkratka Funkce
BendMode B zapne/vypne režim pro ohýbání křivek
ThickenPatch Ctrl + T přidá křivkovým objektům chybějící strany
MakeOverlayPatch Y trvalé zobrazení kontrolních bodů u vybraných křivek
ClearPatchOverlays Shift + Y vypnutí zobrazení kontrolních bodů u křivek
PatchInspector Shift + S otevře okno Patch Properties (vlastnosti křivek)
CapCurrentCurve Shift + C vyplní prázdnou horní a dolní stěnu u vybraného křiv. objektu
CycleCapTexturingAlt Shift + P mění metody nanesení textury na horní a dolní stěnu křiv-kového objektu
CycleCapTexturingAlt Ctrl + Shift + P
RedisperseRows Ctrl + E pravidelně rozprostřít řady u křivkového objektu
RedisperseCols Ctrl + Shift + E pravidelně rozprostřít sloupce u křivkového objektu
InvertCurve Ctrl + I přehození normal u objektu
IncPatchColumn Ctrl + Shift + + vložení sloupce do křivkového objektu
IncPatchRow Ctrl + + vložení řady do křivkového objektu
DecPatchColumn Ctrl + Shift + - odstranění sloupce z křivkového objektu
DecPatchRow Ctrl + - odstranění řady z křivkového objektu
Patch TAB Tab v režimu ohýbání křivek přepíná mezi různými osami v režimu vkládáni přepíná mezi různými pozicemi v režimu os přepíná mezi různými osami
Patch TAB Shift + Tab
NaturalizePatch Ctrl + N nanesení textury běžným způsobem
NaturalizePatchAlt Shift + N nanesení textury alternativním způsobem
SnapPatchToGrid Ctrl + G přichytí kontrolní body na aktuální mřížku

Práce s brushi

Interní název Klávesová zkratka Funkce
ToggleMoveOnly W vypne změnu velikosti brushů (pouze je lze přemisťovat)
Brush3Sided Ctrl + 3 změní označený brush na trojboký hranol
Brush4Sided Ctrl + 4 změní označený brush na čtyřboký hranol
Brush5Sided Ctrl + 5 změní označený brush na pětiboký hranol
Brush6Sided Ctrl + 6 změní označený brush na šestiboký hranol
Brush7Sided Ctrl + 7 změní označený brush na sedmiboký hranol
Brush8Sided Ctrl + 8 změní označený brush na osmiboký hranol
Brush9Sided Ctrl + 9 změní označený brush na devítiboký hranol
ToggleClipper X zapne/vypne nůžky (clipper)
ClipSelected Enter ustřihne vybraný brush (odstraní neoznačenou část)
FlipClip Ctrl + Enter ustřihne vybraný brush (odstraní označenou část)
SplitSelected Shift + Enter rozdělí vybraný brush  (ponechá obě části)
MoveSelectionDOWN - posune vybraný brush směrem dolů (o 1 jednotku mřížky)
MoveSelectionUP + posune vybraný brush směrem vzhůru (o 1 jednotku mřížky)
SelectNudgeLeft Alt + šipka vlevo posune vybraný brush doleva
SelectNudgeRight Alt + šipka vpravo posune vybraný brush doprava
SelectNudgeUp Alt + šipka nahoru posune vybraný brush nahoru
SelectNudgeDown Alt + šipka dolu posune vybraný brush dolů
CSGMerge Shift + M sloučení vícero brushů v jeden (ne vždy je to možné)
DragEdges E aktivuje režim edge editace
DragVertices V aktivuje režim vertex editace
DumpSelectedBrush Shift + D vypíše souřadnice vybraného brushe do konzoli

Práce s entitami

Interní název Klávesová zkratka Funkce
EntityColor K otevře paletu pro výběr barvy
Ungroup Shift + G převede skupinu zpět na normální brushe
CenterOrigin Shift + O vystředí origin brushových entit
SelectCompleteEntity Ctrl + Alt + Shift + E vybere všechny objekty dané entity
CombineSelection Shift + K zkombinovaní více entit do jedné
ConnectSelection Ctrl + K vytvoří target mezi dvěma entitami
SelectAllOfType Shift + A vybere všechny entity které jsou stejného druhu jako právě vybraná entita

Práce s brushi a entitami

Interní název Klávesová zkratka Funkce
HideSelected H skryje aktuální výběr
ShowHidden Shift + H zobrazí skryté
HideNotSelected Ctrl + Shift + H skryje vše kromě aktuálního výběru
CloneSelection Space duplikuje vybrané brushe nebo entity
DeleteSelection Backspace maže vybrané brushe nebo entity
UnSelectSelection Escape zrušení výběru
MouseRotate R aktivuje režim rotace
ToggleFlatRotation Ctrl + R přepíná mezi různymi typy rotace
CycleRotationAxis Shift + R přepíná mezi osami rotace X, Y, Z

Kapitoly lnku:
 Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! RSS
IP: 3.239.95.36 CuteNews.ru TC: