Tutorial 06 - Statické modely (st 2) - MAXELL's HOME

ID-Tech4 » Tutorial 06 - Statické modely

Kapitoly lnku:

Materiály na statických modelech

Pro správné fungovaní materiálů na statických modelech ve hře musíme používat relativní cesty k použitým texturám. Nebo cesty absolutní, ve kterých se nachází adresář „base“ nebo řetězec „\base“. Uvedená cesta však nesmí obsahovat mezery, což v praxi činí problémy. Vhodné cesty vypadají následovně.

Například:

C:doom3basemodelsmapobjectsigelitka

nebo

//base/igelitka

Tento problém můžeme vyřešit dodatečnou editací ASCII souboru (ASE) v textovém editoru. Spustíme si textový editor (např. Notepad nebo jiný editor pro prostý text) a otevřeme v něm náš soubor s modelem. U souboru ASE pak hledáme řádky s řetězcem „*BITMAP“, který uvozuje cestu/název pro použití materiálu.

Provedeme úpravu např. následovně:

*BITMAP "//base/igelitka"

a soubor uložíme. Takto upravený název materiálu pak v enginu odkazuje na materiál s názvem „igelitka“ (pozn. neplést si – neodkazuje na materiál s názvem „base/igelitka“).

Také se můžeme setkat s modely, které obsahují více materiálu. V tomto případě platí, že na každý objekt můžeme použít pouze jeden materiál. Z toho vyplývá, že pokud statický model obsahuje 3 materiály, musí byt rozdělen taktéž na 3 objekty podle použitého materiálu.


Kapitoly lnku:
 Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! RSS
IP: 34.204.198.73 CuteNews.ru TC: